Hajar Aswad

HAJAR ASWAD Hajar Aswad (batu hitam) diyakini sebagai batu surga. Batu ini merupakan batu rubi yang diturunkan Allah dari surga melalui Malaikat Jibril. Batu ini terletak di salah satu sudut Ka’bah, di dalam Masjidil Haram. Di sudut tenggara bangunan rumah Allah itu, Hajar Aswad menjadi penanda dimulainya ibadah tawaf. Batu hitam itu terletak di sudut selatan Ka’bah pada ketinggian 1,10 meter dari lantai Masjidil Haram berukuran panjang 25 cm dan lebar 17 cm. Sekarang ini, Hajar Aswad pecah menjadi delapan bongkah dan kedelapan bongkahan itu masih tersusun rapi pada tempatnya seperti sekarang. Gugusan yang terbesar berukuran seperti sebuah kurma yang … Continue reading Hajar Aswad